Personvernpolicy

Ditt personvern er viktig for FonnWessel. Her får du en ryddig oversikt over hvordan FonnWessel bruker og håndterer personopplysninger og annen informasjon som kan kobles til enkeltpersoner.

1. Introduksjon


Dette dokumentet er laget for å opplyse om hvordan FonnWessel behandler og håndterer informasjon som kan brukes til å identifisere enkeltpersoner. Når du har lest dette dokumentet vil du få en god forståelse over hvordan vi samler inn, bruker og beskytter personlig identifiserbar informasjon som samles inn gjennom våre nett-tjenester2. Hvilke data samler vi inn fra personer som besøker våre nett-tjenester?


For alle besøkende av våre nettsider samler vi inn følgende informasjon: (Merk: Dette er anonymisert data og kan ikke kobles til enkeltpersoner)

 • Tidspunkt siden ble besøkt på
 • Brukerens IP-addresse
 • Hvilken nettleser som blir benyttet
 • Hvilke undersider brukeren besøker

For brukere som er registrerte eller logger seg på tjenestene våre samler vi inn i tillegg følgende informasjon:

 • Tidspunkt brukeren logget inn på
 • Tjenester som brukeren benytter seg av og tidspunkt disse ble benyttet
 • Tidspunkt hvor en bruker registrer seg eller sender en søknad/skjema

Når en bruker sender inn en søknad om å opprette en ekte konto samler vi inn følgende informasjon:

 • Fornavn og etternavn
 • Personnummer
 • Epost
 • Telefonnummer
 • Addresse

Når en bruker sender inn en søknad om å opprette en demokonto samler vi inn følgende informasjon:

 • Epost


3. Når samler vi inn data?


Vi samler inn data hver gang en bruker gjør følgende handlinger:

 • Besøker nettsiden
 • Sender søknadsskjemaer
 • Registrer ny bruker
 • Verifiserer identiten (innloggingsskjema)
 • Endrer sin personlige informasjon
 • Handler verdipapirer
 • Oppretter nye tjenester


4. Hvorfor samler vi inn informasjon vi gjør?


Vi samler inn kun den informasjonen som er nødvendig for å drive våre tjenester på en effektiv og sikker måte. Data vi samler inn ved opprettelse eller søknad om bruker eller konto er nødvendig for å kunne bekrefte at kontoen/brukeren tilhører deg. Vi samler inn epost for å sende ut engangskoder til innlogging og for å sende deg viktige meldinger om aktuelle hendelser tilknyttet våre tjenester. Data vi samler inn enheten og enhetens lokasjon brukes til å beskytte brukere mot mistenksom aktivitet. Lagring av IP addresser brukes kun til å øke sikkerhetsnivået rundt våre tjenester som beskyttelse mot tjenestenektangrep (DDOS). Ved å lagre IP-addresser kan vi merke mistenksom aktivitet og gjøre handlinger som minsker risikoen for uatoriserte handlinger.5. Hvordan beskytter vi dine personopplysninger?


Vi gjør alt vi kan for å beskytte dine personopplysninger på en god og forsvarlig måte. Våre systemer blir jevnlig undersøkt for sikkerhetshull. Data som vi sender blir lagret i databaser som befinner seg bak sikre nettverk. Nettverkene er sikret med strenge brannmurer og blir kontinuerlig undersøkt for lekkasjer. I tillegg er det kun et fåtall av personer som har tilgang og autorisasjon til våre databaser. Personer med autorisasjon er i tilegg pålagt taushetsplikt over innhold i databasen. Alle handlinger som foretas i databasen blir loggført og undersøkes jevnlig for mistenkelig aktivitet. Informasjon som vi samler inn gjennom være nettsider blir i tillegg kryptert med vårt sikre SSL-Sertifikat (Secure Socket Layer) som gjør informasjon uleselig for andre enn sender (brukeren) og mottaker (FonnWessel).6. Behandling av data


Data vi samler inn blir kun brukt til FonnWessel sine tjenester. FonnWessel vil aldri gi tredjeparter innsyn i eller tilgang til din personlige informasjon. Vi tilbyr heller ingen tredjepartsløsninger på vår nettside. Alt du foretar deg på FonnWessel sine nettjenester og domener vil kun skje mellom brukeren og FonnWessel. Dette styrker din sikkerhet og sørger for at det er kun en aktør (FonnWessel) som står for behandling av data.7. Åpenhet rundt data


Vi er svært åpne om hvordan vi behandler våre data. Du kan når som helst kreve å få utvlevert en kopi av all informasjon vi har tilgjengelig som kan brukes til å identifisere deg som enkeltperson. For å kreve en kopi må du ta kontakt med support@fwinvest.eu der du beskriver om du vil ha en kopi av all informasjon eller kun utvalgte deler.8. Datalekasjer


Dersom det viser seg at din personlige informasjon har blitt synliggjort for andre enn FonnWessel og autoriserte personer innenfor FonnWessel vil du bli varslet så fort som mulig, og hvertfall innen 7 dager fra lekasjen. Du vil da få tilgjengeliggjort en detaljert om hva slags informasjon som har blitt lekket og med hvem.9. Dine rettigheter


Du kan når som helst kreve å melde deg ut av FonnWessel sine tjenester. Du kan kreve at vi ikke kontakter deg på personalie som du selv har innsendt. For å gjøre dette må du sende en epost til support@fwinvest.eu hvor du beskriver dine krav. Du kan kreve å få utlevert all informasjon vi har om deg. Du kan kreve at vi sletter all informasjon som kan identifisere deg som enkeltperson.10. Aksept


Ved å fortsette å bruke FonnWessel sine nett-tjenester eller registrere en ny bruker/konto hos FonnWessel sine nett-tjenester aksepterer du innholdet i dette dokumentet. FonnWessel forbeholder seg retten til å endre innholdet i dette dokumentet uten forvarsel. Du vil bli varslet dersom det blir gjort endringer.

Spørsmål? kontakt support@fwinvest.eu